Thin White Line Thin Red Line Ambulance Sweden Fire&Rescue Sweden

Blåljus I Samverkan
Insamlingsstiftelsen Blåljus I Samverkan är bildad med syftet att med insamlade medel kunna bistå kollegor inom Polis, Räddningstjänst och Ambulanssjukvård i olika former. Stiftelsen kommer inte bedriva någon form av näringsverksamhet och är under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 75% av de insamlade medlen skall användas till de anslag styrelsen beslutar att tilldela. Högst 25% av de insamlade medlen utgör administrativa kostnader.

Insamlingar
Via Facebooksidorna Thin Blue Line - Police Sweden, Thin Red Line - Fire&Rescue Sweden och Thin White Line - Ambulance Sweden har vi tidigare gjort insamlingar till förmån för kollegor som skadats eller förolyckats i tjänsten. Insamlingsstiftelsen skall i fortsättningen sköta dessa insamlingar tillsammans med de nära kollegorna som ansöker om hjälp via stiftelsen. En förutsättning är också att kollegor aktivt deltar i arbetet under insamlingen. Ansökan om medel eller hjälp med riktad insamling gör man via vårt kontaktformulär.

www.blaljusisamverkan.se